Uganda

Coro de Uganda canta en el Templo de Kampala

Letra: Ee Mungu wangu! Ee Mungu wangu! Unganisha mioyo ya watumishi Wako, na uwafunulie kusudi Lako kuu. Waweze kufuata amri Zako na kudumu katika sheria Yako. Uwasaidie, Ee Mungu, katika jitihada yao, na uwajalie nguvu kukutumikia Wewe. Ee Mungu! Usiwaache peke yao, bali uongoze hatua zao kwa nuru ya maarifa Yako, na ufurahishe mioyo yao kwa upendo Wako. Hakika, Wewe ndiye Msaidizi na Bwana wao. ¡Oh mi Dios, oh mi Dios! Une los corazones de tus siervos y revélales tu gran propósito. Que sigan tus mandamientos y se atengan a tu ley. Ayúdales, oh Dios, en sus esfuerzos y confiéreles fuerza para servirte. ¡Oh Dios! No los abandones a sí mismos, sino guía sus pasos con la luz de tu conocimiento y anima sus corazones con tu amor. Verdaderamente Tú eres su ayuda y su Señor. Bahá'u'lláh