Makao Makuu ya Wabahá’í

Kuzaliwa kwa Bahá’u’lláh kwaadhimishwa katika mipaka ya Kaburi Lake Takatifu