Laos

"Yule Mwahidiwa" - Wimbo wa Kilao

Vijana kutoka mji mkuu wa Laos, Vientiane, walitunga wimbo kuhusu Bahá’u’lláh ulioitwa "Yule Mwahidiwa" kushiriki na jamii mbali mbali nchini kote.