کانادا

آهنگ های یک آلبوم، کلمات مکنونه

هنرمندان کانادایی، لوسی دوبِه و جیسون بینیا با همراهی شادی طلوعی- والس، یک آلبوم موسیقی شامل برخی از آثار حضرت بهاءالله تحت عنوان "کلمات مکنونه" تهیه وتنظیم کرده‌اند.