یونان

برگزار ی جشن دویستمین سالگرد در یکی از محلات یونان

یکی از محلات یونان مراسمی به نام "جشن وحدت در کثرت" برگزار گردید که در آن 200 نفر از دوستان و همسایگان شرکت کردند.