رومانی

برگزاری جشن‌ دویستمین سالگرد در رومانی، جامعه را به هم نزدیک می‌کند

برگزاری جشن دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله در شهر توپلیتا در کشور رومانی حدود 130 نفر از ساکنین یک محله با پیشینه‌های مختلف را با رقص و آواز و شادی دور هم جمع کرد. اجرای سه رقص محلی، از جمله رقص سنتی توسط افرادی از مردم روما یادآور میراث غنی این مملکت بود.