پاپوآ گینه نو

برگزاری جشن‌ها در معبد بهائی در پاپوآ گینه نو

جامعۀ پورت مورسبی، در مکان اولین معبد بهائی ملی که قرار است در پاپوآ گینه نو بنا شود گرد هم می‌آیند.