مرکز جهانی بهائی

برگزاری مراسم بزرگداشت میلاد حضرت باب در ارض اقدس