اردن

بررسی نقش هنر در ایجاد تفاهم اجتماعی

گروهی از جوانان اردنی، در محل برگزاری مراسم دویستمین سالگرد ولادت حضرت بهاءالله، نمایشگاهی از آثار هنری با موضوع اینکه هنر چگونه می‌تواند به تفاهم دینی و اجتماعی کمک نماید، برگزار نمودند.