مالزی

دهکده اسلی دویستمین سالگرد را جشن گرفت

اهالی بومی جامعه اسلی در کام‌پونگ چنگ با همکاری یکدیگر دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله را جشن گرفتند.