اوکراین

همایش علمی در شهر کیِف تأثیر حضرت بهاءالله بر دین را مورد تأکید قرار می‌دهد

همایشی علمی، توسط گروه‌های آموزشی مطالعات ادیان، فلسفه و مطالعات فرهنگیِ چندین دانشگاه اوکراین برای بزرگداشت دویستمین سالگرد ولادت حضرت بهاءالله تشکیل‌شده بود.