جزیره دومینیکا

جامعه با اجرای طرح نقاشی دیواری به استقبال دویستمین سالگرد میرود

در جزیره دومینیکا، واقع در دریای کارائیب، جوانان بهائیِ پایتخت، شهر دوسو، به عنوان هدیه‌ای به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله، بر دیوار مرکز بهائی شهر نقاشی کردند. تمام جامعه محلی با اهداء مواد لازم، ازجمله رنگ به این پروژه یاری رساند. ساختمان مرکز بهائی، سالها بود که رنگ نشده بود؛ جوانان با زدودن رنگ قدیمی و آماده کردن زیرساخت برخی از دیوارها با سنگ‌هایی که از دریا جمع کرده بودند، کار را شروع کردند. چند هفته بعد، وقتی‌که گردباد ماریا جزیره را درنوردید، بسیاری از ساکنین نیوتاون به ساختمان مرکز بهائی محلی پناه آوردند که یکی از معدود ساختمان‌های پابرجا پس از خرابی‌های گردباد بود. به‌غیراز برخی صدمات جزئی، به ساختمان خسارت زیادی وارد نشده بود و نقاشی دیواری هنوز قابل ‌رؤیت بود. در یک ماه پس از وقوع گردباد، هرروز در ساختمان مرکز بهائی شهر، با شرکت افرادی که به آنجا پناه آورده‌اند جلسات دعایی تشکیل‌شده است که درهای آن به روی همگان باز است. یک جلسه دعای همگانی در سطح جامعه محلی برای آخر هفته برنامه‌ریزی شد و جوانان با پاک‌سازی جاده‌ها و توزیع کمک در اطراف ‌و اکناف جزیره، به استقبال مراسم دویستمین سالگرد ولادت حضرت بهاءالله رفتند.