امریکا

اجرای کنسرت توسط ارکستر و گروه کر در معبد بهائی

گروه کر معبد بهائی به اتفاق ارکستر محفلی لینکلن‌وود برنامه‌ای به نام "نور اتحاد" به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله برگزار نمودند