اسپانیا

اجرای موسیقی در جزایر قناری

در گران کاناریا، یکی از جزایر قناری، گروهی از بهائیان ساکن محله‌های جنامار، یک برنامه موسیقی برای دویستمین سالگرد میلاد حضرت بهاءالله اجرا نمودند.