ارمنستان

جشن شهر ایروان گویای یک فرهنگ غنی است

در ایروان ارمنستان، 150 نفر در جشن دویستمین سالگرد میلاد حضرت بهاءالله شرکت کردند. از جمله برنامه‌های این جشن اجرای مناجاتی بود به سبک اپرا و نمایش فیلم "نوری برای عالم".