نیوزیلند

جشن‌ها الهام‌بخش حکاکی روی یک ستون سنّتی مائوری می‌شود

گروهی از جوانان محله سامرفیلد در کرایست‌چرچ با دوستانی که از سنتهای تیکانگا مائوری مطلع هستند همکاری کردند تا یک ستون سنّتی مائوری پو را طراحی کنند. این جوانان یک کنده‌کار محلّی را استخدام کردند تا طبق این طرح ستونی از مصالح بازیافته ماتای را در حالیکه داستانهای زندگی حضرت بهاءالله را می‌خواندند حکاکی کند. در طول جشن‌ها به عنوان قسمتی از برنامۀ بزرگداشت دویستمین سالگرد، این قطعه چوب حکاکی شده را در کنار یک درخت بومی که در جنگل طبیعی اِرنل کلارک کاشتند قرار دادند.