کانادا

جشن‌ها الهام‌بخش کارهای دستی

گروهی از دوستان در ایالت آنتاریو در کشور کانادا، یک قطعه هنری زیبا را که از قطعات به هم دوخته شده پارچه‌های ظریف دست‌دوز تشکیل شده به نام "دو درخت" آماده کردند. الهام‌بخش این اثر هنری که دو درخت پر ازشکوفه را نشان می‌دهد، جشن‌های بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله است که در سراسر عالم برگزار می‌شود.