مولداوی

جشن‌های دویستمین سالگرد در محلات چیسینآو برگزار شد

جامعه بهائی در محلات بِلتی، بوتانیکا، بیویکانی، سیوکوالی، دوبوساری و ریسکانوکا در منطقه چیسینآو از میهمانان محلّی و دوستان خویش در فضایی باز پذیرائی کرده و داستان‌هایی از زندگی حضرت بهاءالله برایشان تعریف کردند. این جشن‌های شادی‌بخش شامل خواندن سرود و اجرای نمایش بود.