کنیا

جشن‌های دویستمین سالگرد در نایروبی

تعداد کثیری از جوانان و بزرگسالان در جشن‌های دویستمین سالگرد در نایروبی کنیا در فضایی سرشار از شادی و سرور شرکت نمودند. این مراسم فرصت مغتنمی بود برای یافتن دوستان جدید و تجدید خاطرات شیرین با دوستان قدیم.