اسپانیا

جشن‌های هنری در مادرید

یک جامعه در مادرید به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله برنامه‌های هنری نظیر موسیقی و نمایش شامل اجرای قطعاتی از ویولن سل، پیانو و فلوت را سازمان دادند. سه سرود که یکی از آن‌ها به زبان پرتقالی بود به حاضرین یاد داده شد و سپس توسط همه اجرا گردید.