دانمارک

جستجو برای گنجینه در شهر کپنهاگ دانمارک

در شهر کپنهاگ دانمارک به مناسبت جشن‌های دویستمین سالگرد برنامه‌ای برای یافتن گنجینه تدارک دیده شد که تصویرهایی در ساختمان‌های مختلف شهر نصب گردیده بود که هرگاه آن‌ تصاویر را توسط تلفن همراه اسکن می‌نمودند، بیانات مبارک حضرت بهاءالله دیده میشد.