سریلانکا

کتابچه‌های جدید دربارۀ حضرت بهاءالله

بهائیان در کشور سریلانکا، کتابچه‌های متعددی جهت بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله تهیه ‌کرده‌اند.