اسپانیا

مجموعه آهنگ‌های الهام گرفته از دویستمین سالگرد ولادت حضرت بهاءالله

عده‌ای موسیقی‌دان از سرتاسر اسپانیا، با الهام از مفاهیم و عباراتی برگرفته از آثار حضرت بهاءالله و همچنین برخی حوادث تأثیرگذارِ تاریخ بهائی، مجموعه‌ای را از آهنگ‌هایی به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله، گرد آوردند. این آهنگ‌ها بیان‌کننده طیف گسترده‌ای از احساسات هستند؛ از سپاسگزاری برای به وقوع پیوستن بشارات ادیان گذشته تا آرزوی تحقق اتحاد در عالم.