میانمار

ملاقات از یک پرورشگاه در صومعه

به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله، گروهی از دوستان به ملاقات یتیخانه‌ای در اوکالاپای جنوبی رفتند تا با بچه‌ها سرود و دعا بخوانند.