ترکیه

موسیقی سنتی ترکی

این قطعه موسیقی توسط آهنگ‌سازی از سواس در ترکیه به مناسبت جشن‌های دویستمین سالگرد میلاد به سبک موسیقی سنتی و محلی ترکیه به نام تورکو تنظیم شده است.