قزاقستان

نمایشگاه آثار هنری ملهم از آثار حضرت بهاءالله

لیازات سرژان، نقاش قزاق، برای بزرگداشت دویستمین سالگرد ولادت حضرت بهاءالله، مجموعه جدیدی از نقاشی را در نمایشگاهی که اخیراً در شهر اورال در کشور قزاقستان برگزار شد به نمایش گذاشت.۵۰ نقاشی که همگی در ۶ ماه گذشته و به نیت بزرگداشت دویستمین سالگرد ولادت حضرت بهاءالله تهیه‌شده بودند به نمایش گذاشته شدند.