بحرین

انیمیشن شن و ماسه در مورد زندگی بهاءالله، بحرین