منطقۀ کردستان عراق

رقص، وسیله‌ای برای معرفی تعالیم حضرت بهاءالله

اعضای جامعه بهائی سلیمانیه، شهری که حضرت بها‌ءالله در مدت اقامت دو ساله خود در کردستان از آن دیدن نموده بودند، دویستمین سالگرد تولد آن حضرت را با اجرای رقصی به نام "ظهور" که توسط یک هنرمند مشهور محلی تنظیم شده بود جشن گرفتند. فیلم این رقص در تلویزیون برای عموم پخش گردید.