ترکمنستان

ترکمنستان، برگزاری جشن در عشق‌ آباد

به افتخار دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله، جشن‌های شاد و مسرت‌بخشی در عشق آباد، شهری که اولین معبد جامعه بهائی در آن بنا شده بود برگزار گردید.