دانمارک

توزیع دویست قطعه کیک

جامعه بهائی آلابورگ در دانمارک 200 قطعه کیک را در یک برنامه عمومی که به مناسبت جشن‌های دویستمین سالگرد برگزار شده بود بین مدعوین تقسیم کردند. در این مراسم پرچمی مزین به بیان معروف حضرت بهاءالله: عالم يک وطن محسوب و من علی الارض اهل آن، به معرض نمایش گذاشته شده بود.