بولیوی

ویدیوی موسیقی جوانان چوکویساکا در بولیوی

جوانان ساکن منطقه‌ای واقع در کوه‌های آند در بولیوی یک گروه موسیقی به نام انوار هدایت تشکیل دادند و ویدیویی از شش سرود به افتخار دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله تهیه کردند. این جوانان می‌نویسند: ما این اثر هنری را برای دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله با عشق و محبّت تمام تقدیم می‌کنیم. بزرگ‌ترین آرزوی ما این است که سرودهای ما در قلب و فکر کودکان، نوجوانان، جوانان، خانواده‌ها، اجتماع و انشاءالله مقامات رسمی تأثیر بگذارد.