آثار هنری

در زیر می‌توانید به صفحاتی دسترسی پیدا کنید که عکس‌ها، ویدئوها و موسیقی از جشن‌های دویستمین سالگرد تولد حضرت باب در بسیاری از جوامع بهائی را نشان می‌دهد.