دویستمین سالگرد 2019

در ۲۹ و ۳۰ اکتبر، مردم در نقاط بی‌شماری در سراسر جهان، دویستمین سالگرد تولد حضرت باب را جشن گرفتند. پیام حیات‌بخش حضرت باب زمینه را برای ظهور حضرت بهاءالله، بنیان‌گذار آئین بهائی، آماده کرد.

در ۲۹ و ۳۰ اکتبر، مردم در نقاط بی‌شماری در سراسر جهان، دویستمین سالگرد تولد حضرت باب را جشن گرفتند. پیام حیات‌بخش حضرت باب زمینه را برای ظهور حضرت بهاءالله، بنیان‌گذار آئین بهائی، آماده کرد.

مطالب اخیر

جشن‌های سرتاسر جهان

Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

پخش زنده

فیلم

تهیه شده به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب

سرویس خبری جامعۀ بهائی