National Bahá’í Communities

A page containing links to the websites of many national Bahá’í communities from around the world.

Bahá’í International Community Representative Offices

The official website of the Bahá’í International Community’s Representative Offices. The site contains news and information about recent activity and provides access to BIC statements, reports, and other publications.

دویستمین سالگرد 2019

در ۲۹ و ۳۰ اکتبر، در نقاط بی‌شمار در سرتاسر جهان، مردم دویستمین سال تولد حضرت باب را جشن می‌گیرند. پیام حیات‌بخش حضرت باب زمینه را برای ظهور حضرت بهاءالله، بنیان‌گزار آئین بهائی، آماده کرد.

در ۲۹ و ۳۰ اکتبر، در نقاط بی‌شمار در سرتاسر جهان، مردم دویستمین سال تولد حضرت باب را جشن می‌گیرند. پیام حیات‌بخش حضرت باب زمینه را برای ظهور حضرت بهاءالله، بنیان‌گزار آئین بهائی، آماده کرد.

در روزهای آینده

عکسها و اخبار

از فعالیتهای سراسر جهان

پخش ویدئو

از برخی برنامه های معابد بهائی

فیلم

تهیه شده به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب

سرویس خبری جامعۀ بهائی