دویستمین سالگرد تولد

میلیون‌ها نفر از مردم با الهام از زندگی و تعالیم حضرت بهاءالله در روزهای ٢١ و ٢٢ اکتبر ٢٠١٧ دویستمین سالگرد تولد ایشان را جشن می‌گیرند. بیشتر بخوانید >

حضرت بهاءالله در سال ١٨١٧ در تهران دیده به جهان گشودند. دو قرن بعد، تولد ایشان به همراه سالگرد تولد حضرت باب، بشارت‌دهنده این ظهور، جشن گرفته می‌شود. حضرت باب در سال ١٨١٩ برحسب تقویم آن زمان ایران یک روز قبل از حضرت بهاءالله به دنیا آمدند. این دو عید توسط بهائیان و دوستانشان به عنوان یک جشن سالانه برای بزرگداشت این دو شخصیت تابان الهی که زندگی و رسالتشان بسیار به هم نزدیک و مرتبط است برگزار می‌شود.

نگاهی گذرا بر جشن‌ها از گوشه و کنار دنیا

 گزارش‌های زنده 

پخش برنامه‌هایی از چند مشرق الاذکار بهائی

Now Broadcasting

House of Worship in Wilmette, United States

OCT 22 20:30 GMT

جدول زمانی برنامه‌ها

New Delhi, Indiaبرنامۀ قبلی OCT 20 | 13:00 GMT

Apia, Samoaبرنامۀ قبلی OCT 20 | 19:00 GMT

Sydney, Australiaبرنامۀ قبلی OCT 21 | 00:00 GMT

Kampala, Ugandaبرنامۀ قبلی OCT 22 | 07:30 GMT

Langenhain, Germanyبرنامۀ قبلی OCT 22 | 11:30 GMT

Santiago, Chileبرنامۀ قبلی OCT 22 | 18:00 GMT

Wilmette, United Statesبرنامۀ قبلی OCT 22 | 20:30 GMT

Port Moresby, PNG زمین مشرق الاذکاربرنامۀ قبلی OCT 23 | 02:30 GMT

Battambang, Cambodiaبرنامۀ ضبط شده TO BE CONFIRMED

Panama City, Panamaبرنامۀ ضبط شده TO BE CONFIRMED

نگاهی گذرا بر جشن‌ها از گوشه و کنار دنیا

جهان

آفریقا

آمریکا

آسیا

استرالیا و اقیانوسیه

اروپا

آفریقا

برگزیده‌ای از گزارش‌ها، تصاویر و آثار هنری از قارۀ آفریقا که نمایانگر جشن‌های بی‌شماری است که در آن مناطق برگزار شده است.

آمریکا

برگزیده‌ای از گزارش‌ها، تصاویر و آثار هنری از قارۀ آمریکا که نمایانگر جشن‌های بی‌شماری است که در آن مناطق برگزار شده است.

آسیا

برگزیده‌ای از گزارش‌ها، تصاویر و آثار هنری از قارۀ آسیا که نمایانگر جشن‌های بی‌شماری است که در آن مناطق برگزار شده است.

استرالیا و اقیانوسیه

برگزیده‌ای از گزارش‌ها، تصاویر و آثار هنری از قارۀ استرالیا و اقیانوسیه که نمایانگر جشن‌های بی‌شماری است که در آن مناطق برگزار شده است.

اروپا

برگزیده‌ای از گزارش‌ها، تصاویر و آثار هنری از قارۀ اروپا که نمایانگر جشن‌های بی‌شماری است که در آن مناطق برگزار شده است.

Live Updates

جهان

آفریقا

آمریکا

آسیا

استرالیا و اقیانوسیه

اروپا